Normal_rss_entry-157400

De nog nauwer geworden banden van Siriz, een hulporganisatie die advies geeft aan ongewenst zwangere vrouwen, met anti-abortusorganisatie VBOK roepen ook bij het kabinet vragen op. Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat bekijken of Siriz vrouwen nog wel objectief raad geeft.

De statuten van Siriz zijn afgelopen zomer veranderd. Het complete bestuur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) krijgt voortaan zitting in de Raad van Toezicht van Siriz. Nu zijn de VBOK-bestuurders er nog in de minderheid.

Verder hebben de beide organisaties hetzelfde beleidsplan en management. De baas van Siriz is tevens directeur van de VBOK. En ook het geld dat bij Siriz binnenkomt, de overheidssubsidie inbegrepen, is bedoeld voor "een zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven en bieden van preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap'', zo is te lezen in het jaarbeleidsplan van Siriz

Een Kamermeerderheid gelooft niet dat Siriz ongewenst zwangere vrouwen onpartijdig adviseert, al lijken regeringspartijen VVD en D66 dat eerst goed te willen uitzoeken. De oppositie wil de subsidie aan Siriz schrappen.

Door: ANP