Normal_hielprik_prk_naald_voet
De Gezondheidsraad adviseert om voorlopig geen landelijk programma op te zetten om kinderen in de eerste levensmaanden te screenen op aandoeningen waarvoor nauwelijks of geen behandeling bestaat. Voor de meeste van die aandoeningen zullen de voordelen van screening volgens de raad niet opwegen tegen de nadelen. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Hielprik

Met de hielprik kunnen pasgeborenen gescreend worden op ernstige aandoeningen waarbij snelle behandeling aanmerkelijke gezondheidswinst kan opleveren. Er gaan stemmen op om vroeg in het leven ook te screenen op ernstige aandoeningen waarvoor nauwelijks of geen behandeling bestaat, tegelijk met de hielprik of enkele maanden daarna.
 

Zeldzame aandoeningen

Het gaat vaak om zeldzame aandoeningen waarbij het nu lang duurt voordat een diagnose is gesteld nadat de eerste symptomen zich voordoen. Screening vroeg in het leven kan ouders en kinderen die zoektocht besparen en geeft het gezin tijd zich voor te bereiden op een leven met een kind met een ernstige aandoening.
 

Alternatieve maatregelen

De Gezondheidsraad realiseert zich dat het ontwrichtend is voor gezinnen wanneer een diagnose lang op zich laat wachten maar is er niet van overtuigd dat de voordelen van een screeningsprogramma voor niet-behandelbare aandoeningen opwegen tegen de nadelen die het ook met zich meebrengt. De raad adviseert om in te zetten op alternatieve maatregelen die die nadelen niet hebben en waar een grotere groep ouders en kinderen van kan profiteren.
 
 
Door: Nationale Zorggids