Normal_solen-feyissa-4crxipfm1hc-unsplash

Toediening van een ruime hoeveelheid vocht per infuus bij overmatig bloedverlies tijdens en na een bevalling leidt niet tot betere behandelresultaten en kan zelfs nadelig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+. Er blijkt nauwelijks verschil tussen de groep waarbij overmatig bloedverlies wordt behandeld met ruime vochttoediening ten opzichte van de groep die deze behandeling niet kreeg. Deze bevinding leidt volgens de onderzoekers tot de conclusie dat de internationale richtlijnen heroverwogen moeten worden en medici wellicht terughoudender moeten zijn met de infusie. Dit meldt Maastricht UMC+. 

Bloedverlies tijdens de bevalling is normaal. Bij één op de twintig bevallingen komt echter overmatig bloedverlies voor. Als dat meer dan een liter bloed is, wordt gesproken van ernstige fluxus postpartum. In Nederland krijgen daar jaarlijks ongeveer 8.500 vrouwen mee te maken. Veel bloedverlies leidt tot een traumatische ervaring, kans op operatief ingrijpen, bloedtransfusies en een opname op de intensive care.

Tot nu toe geven internationale richtlijnen het advies om bij overmatig bloedverlies een infuus met extra vocht toe te dienen. Onderzoek in andere situaties met veel bloedverlies (bijvoorbeeld na een ongeluk) laat echter zien dat er aanwijzingen zijn dat te veel vocht geven leidt tot slechtere uitkomsten, zoals verstoring van de bloedstolling en een onwenselijke daling van de lichaamstemperatuur. Daarentegen kan te weinig vocht ook leiden tot een minder goede zuurstofvoorziening van belangrijke organen.

Onderzoek vochttoediening

Onder leiding van het Maastricht UMC+ onderzochten vier ziekenhuizen 252 vrouwen. Op het moment dat er 500 milliliter bloed werd verloren, werd geloot tussen het terughoudender of ruimer geven van vocht. In de terughoudende groep kregen uiteindelijk 39 procent van de vrouwen een fluxus, in de groep die ruimer vocht toegediend kreeg was dat 51 procent. Omdat deze resultaten uiteindelijk niet significant bleken, kan er geen voorkeur voor een bepaalde behandeling uitgesproken worden. Het laat echter wel zien dat ruim vocht geven zeker niet de betere optie is, aldus de onderzoekers.

“Gezien de mogelijke complicaties constateren we dat de internationale richtlijnen van veel vochttoediening bij fluxus postpartum heroverwogen moeten worden naar meer terughoudendheid met infusietherapie bij bevallingen”, aldus onderzoeker Pim Schol.

Door: Nationale Zorggids