Normal_baby_vroeggeboorte_24_weken

Het promotieonderzoek van Willemien Kalteren van de Rijksuniversiteit Groningen zet uiteen wat de positieve en negatieve effecten zijn van bloedtransfusies bij te vroeg geboren kinderen met bloedarmoede. Bloedtransfusies zijn bij deze kwetsbare baby’s niet ongewoon en zorgen ervoor dat het transport van zuurstof naar vitale organen snel verbetert. Aan de andere kant staan er diverse complicaties tegenover. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Artsen die het zuurstofgehalte in de hersenen meenemen in hun besluit voor een bloedtransfusie, zorgen voor een betere neurologische uitkomst bij het kind. Bloedarmoede blijkt bovendien te zorgen voor een vroege neurologische ontwikkelingsachterstand en darmschade. Het onderzoek van Kalteren moet de behandeling van vroeg geboren kinderen met bloedarmoede verbeteren. 

Door: Nationale Zorggids