Thuiszorg, Den Haag, ontslaggolf, CDA

DEN HAAG - Er dreigt een massale ontslaggolf binnen de thuiszorg in Den Haag. Ongeveer 2.000 van de 2.500 thuiszorgmedewerkers in Den Haag dreigen door de voorgenomen rijksbezuinigingen hun baan te verliezen, zo meldt Den Haag FM.

Het CDA wil daarom dat de gemeente met een plan komt dat moet voorkomen dat straks veel thuiszorgmedewerkers werkloos thuis komen te zitten. Volgens CDA-gemeenteraadslid Jaap Finke bemoeit de minister zich ermee als bij een bedrijf in Limburg 2.000 banen dreigen te verdwijnen en zou dit ook moeten gelden voor het college als er 2.000 banen in Den Haag op de tocht staan. 

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal