Normal_pvda_martin_van_rijn

(Novum) - Gemeenten vrezen dat inwoners straks massaal naar de rechter stappen om zorg op te eisen waar geen geld meer voor is. Daarom pleiten zij voor een instantie die in zulke gevallen kan bemiddelen tussen inwoners en gemeenten, schrijft de Volkskrant woensdag. De gemeenten moeten vanaf 2015 meer zorgtaken uitvoeren voor minder geld.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn probeert via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor elkaar te krijgen dat de zorg minder door de staat en meer door de omgeving wordt geregeld. De bedoeling is dat kinderen en buren bijvoorbeeld ouderen helpen bij het huishouden.

Gemeenten kunnen deze mantelzorg echter niet verplichten. Zij vrezen dat er veel discussie ontstaat over hoeveel recht op zorg van de gemeente iemand heeft. De Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit daarom voor een ombudsman of een andere bemiddelaar. Dat zou gelijk in de nieuwe WMO moeten worden geregeld, die binnenkort naar de Tweede Kamer gaat.

Staatssecretaris Van Rijn laat in de krant weten geen reden te zien om de wet aan te passen. Gemeenten moeten er volgens hem alles aan doen om 'onnodige juridisering' te voorkomen. Het staat ze daarin vrij zelf een ombudsman aan te stellen.

Bij de invoering van de oude WMO in 2007 werden al taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar gemeenten overgeheveld. Daarna lukte het sommige inwoners al om via de rechter zorg af te dwingen.