Normal_handen_schudden_samenwerking

Belangenverenigingen hebben kritiek op het concept-voorstel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 van staatssecretaris Van Rijn. In het conceptvoorstel staat dat ouderen, zieken en gehandicapten straks kan worden gevraagd om vrijwilligerswerk te doen in ruil voor de zorg die zij krijgen, zo meldt de NOS.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) heeft moeite met dit voorstel omdat alle gehandicapten straks wordt gevraagd vrijwilligerswerk te doen en Ouderenbond ANBO vreest dat er door het voorstel grote verschillen ontstaan tussen gemeenten in de manier waarop die zorgbudgetten verdelen.

Rebregen, directeur van de CG-raad, is voorstander van participatie maar noemt het plan niet realistisch. Hij heeft problemen met het voorstel omdat het straks voor iedereen geldt die zorg krijgt. 'Iemand met lichte lichamelijke beperkingen kan ongetwijfeld helpen bij de boekhouding, maar dat is nu eenmaal niet representatief', aldus Rebergen. Bovendien is het volgens de CG-raad nog niet duidelijk voor welke zorg straks vrijwilligerswerk wordt verwacht.

Ouderenbond ANBO steunt het voorstel voor een deel, maar maakt zich ook zorgen. De bond vindt het prima om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen aan de maatschappij, maar vindt het zorgelijk dat gemeenten straks naar eigen inzicht het zorgbudget mogen uitgeven, waardoor er grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. De bond pleit ervoor dat de overheid regels opstelt voor de manier waarop gemeenten de zorgbudgetten gaan beheren.

© Nationale Zorggids