Normal_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

(Novum) - Voor mensen die langdurige zorg in een instelling nodig hebben is de komende jaren genoeg plaats beschikbaar. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek naar de effecten van de aangekondigde hervormingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ondanks dat er zorginstellingen zullen sluiten blijft er voldoende zorgcapaciteit beschikbaar.

Het kabinet gaat vanaf volgend jaar hervormen in de langdurige zorg. Ouderen worden aangemoedigd langer thuis te blijven wonen. Zorgaanbieders als verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten krijgen daardoor te maken met een afname van het aantal bewoners. Hierdoor zullen locaties verdwijnen, aldus de NZa.

Hoeveel locaties nog zullen sluiten, is niet zeker. Dit jaar zijn in heel Nederland elf instellingen gesloten en is van vijftig andere locaties de sluitingsdatum bekend.

In vijf van de 32 zogenoemde zorgkantoorregio's kunnen problemen ontstaan door te weinig capaciteit. De zorgkantoren van die regio's, de organisaties die het contract tussen een instelling en een verzekeraar regelen, moeten daar 'extra alert' op zijn, aldus de NZa. Het gaat om de regio's Arnhem, Amsterdam, Groningen, Midden-Holland en Utrecht.