Normal_copyright_stockfreeimages_ouderen_gelukkig_koppel_

Door de veranderingen in de zorg dreigt er een groot gebrek aan toezicht te ontstaan voor een groep kwetsbare ouderen, psychische patiënten en gehandicapten. Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland, wil mentoren in gaan zetten die toezicht moeten houden op mensen wanneer “hun gezondheid verslechtert en ze zelf hun situatie niet meer kunnen overzien.” Dit meldt het NRC Handelsblad. 

De toegang tot intramurale zorg wordt beperkt in de nieuwe Wmo. “Meer mensen zullen langer zelfstandig wonen en zijn afhankelijk van mantel- en thuiszorg. Dan zijn er geen medewerkers meer die zicht hebben op de cliënten,” aldus Heinsbroek. Kwetsbare mensen zonder familie of sociale omgeving dreigen tussen wal en schip te vallen. Voor deze mensen moeten mentoren komen, zo pleit Heinsbroek. 
 
De kantonrechter kan een mentor benoemen als zijnde een wettelijke vertegenwoordiger van kwetsbare mensen die zelf niet wilsbekwaam zijn. Mentorschap, zo pleit Heinsbroek, is vooral toepasselijk voor mensen die niet goed voor zichzelf op kunnen komen, zoals mensen met dementie, een verstandelijke handicap of psychische beperkingen. Momenteel zijn dat in Nederland zo’n kwart miljoen mensen.
 
Mentoren zijn bevoegd beslissingen te nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van hun cliënt terwijl ze zelf geen zorg geven. Ook kunnen mentoren helpen bij het vormgeven van het zorgplan. De cliënten in kwestie, dus mensen die zelfstandig wonen, kunnen niet langer gebruik maken van de integrale zorg van een instelling. Daarom hebben zij een apart zorgplan nodig. Heinsbroek: “Mentoren moeten het goedkeuren en kunnen zorgen dat afspraken worden nagekomen.” Daarnaast denkt de directeur dat de mentoren ook een belangrijke rol kunnen spelen in het tegengaan van ouderenmishandeling. Mentorschap Nederland traint de mentoren tekenen van ouderenmishandeling te signaleren.
 
© Nationale Zorggids