Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op verpleeghuis Altingerhof in Beilen opgeheven. De kwaliteit van zorg is sterk verbeterd.

Sinds november vorig jaar stond Altingerhof onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen in de zorg. Het afgelopen jaar is er veel verbeterd, onder andere op het gebied van medicatieveiligheid. Ook zijn bijvoorbeeld taken en verantwoordelijkheden nu duidelijker belegd en worden medewerkers ondersteund met opleiding en coaching waar dat nodig is.

De inspectie heeft er voldoende vertrouwen in dat de verbeteringen bij Altingerhof verder doorzetten om het verscherpt toezicht op te heffen. De inspectie blijft de vorderingen volgen om te zien of de verbeteringen worden vastgehouden.

© Nationale Zorggids