Normal_boos

Steeds meer ouderen klagen over de 'keukentafelgesprekken' die de gemeente met hen voeren over de huishoudelijk hulp. Dat blijkt uit de vele meldingen die de afgelopen weken bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg binnenkwamen. Sinds januari zijn er al 1287 meldingen binnengekomen. Dat meldt RTV Noord-Holland. 

Volgens de ouderen is het keukentafelgesprek te eenzijdig en wordt slechts medegedeeld dat er bezuinigd gaat worden. Omroep MAX, Unie KBO en PCOB geven ouderen sinds december de mogelijkheid om hun klacht te melden via het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. In januari stond de teller nog op zo'n 500 meldingen, nu zijn dat al 1787. Driekwart van die meldingen gaan over de zorg thuis. Twee derde daarvan heeft betrekking op de huishoudelijke hulp en het wegvallen daarvan.

Volgens Arno Heltzel van Unie KBO en woordvoerder van het meldpunt is er in het keukentafelgesprek weinig inbreng van de ouderen. “Wat wij horen is dat de huishoudelijk hulp zomaar wordt gekort of afgeschaft, zonder dat er een echt gesprek wordt gevoerd. En als er wel iemand langskomt, dan wordt het vooral een eenzijdig gesprek met de bezuinigingsmededeling.” 

©Nationale Zorggids