Normal_vaccinatie_prik_2534

Minister Schippers van Volksgezondheid ziet net als Unie KBO het belang van vaccinaties bij ouderen. In maart startte de ouderenorganisatie een petitie om het belang van deze vaccinaties onder de aandacht te brengen. Er valt veel te behalen als ouderen worden ingeënt tegen bijvoorbeeld kinkhoest, pneumokokken en gordelroos. Pas eind juni zal de Gezondheidsraad de minister voorzien van een advies over de vaccinatie tegen gordelroos. Dat meldt Unie KBO.

KBO-directeur Manon Vanderkaa vindt de besluitvorming rondom vaccinaties bij ouderen erg traag verlopen. Zo is het advies over vaccinatie tegen gordelroos al voor een derde keer uitgesteld. “Terwijl: hoe sneller de vaccinaties aangeboden worden aan senioren, hoe meer gezondheidswinst er kan worden geboekt”, zegt Vanderkaa.

In een brief van 31 mei laat minister Schippers weten zich aan te sluiten bij de Unie KBO. Preventie en bestrijding van ernstige infectieziekten bij ouderen zijn niet alleen kosteneffectief, maar er is ook grote gezondheidswinst mee te boeken. Echter blijkt uit diezelfde brief dat de minister pas het einde van dit jaar een advies zal voorleggen aan de Tweede Kamer. Een reden hiervoor is dat de Gezondheidsraad en het Zorginsituut Nederland (ZiN) van 2014 tot de zomer van 2016 een proefperiode zijn gestart betreffende 'beoordelingskamer vaccines'. De materie omtrent vaccinaties is complex, daarom komt het Gezondheidsinstituut eind juni pas met een advies over vaccineren tegen gordelroos. Na de proefperiode komen beide organisaties met een advies over het beoordelen van vaccins in de toekomst. Dit advies kan de minister vervolgens voorleggen aan de Tweede Kamer.

Schippers erkent dat het een langdurig proces is en wil dit soort processen in het vervolg efficiënter en sneller maken. 

©Nationale Zorggids