Normal_img2298

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is definitief gestart. Op 21 juni hebben de leden van het consortium - Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans - de samenwerkingsovereenkomst getekend. Op 5 juli komt de programmacommissie – bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld – voor het eerst bij elkaar onder leiding van de nieuwe voorzitter. Dat meldt Dementiezorg voor elkaar. 

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn.

De programmacommissie bestaat uit experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, adviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN. De commissie geeft inhoudelijke adviezen. Het ministerie van Volksgezondheid en Deltaplan Dementie zijn toehoorder. Marith Volp, huisarts en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, is voorzitter.

De leden van het consortium voeren het programma uit. Zij krijgen subsidie van Volksgezondheid en leggen daarvoor los van elkaar verantwoording af aan het ministerie. Vilans zorgt voor de coördinatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids