Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

Gemeenten kunnen eenvoudig een cruciale rol vervullen bij hulp aan eenzame ouderen. De gemeente heeft deze ouderen in het vizier en zou hen in contact kunnen brengen met welzijnsorganisaties die zich hard maken voor deze groep, zegt Stichting Gouden Dagen. 

“De rol van de gemeente is preventief en curatief. Met andere woorden: de gemeente kan eenzaamheid voorkomen door te bemiddelen. Vertel ons welke ouderen eenzaam zijn, verwijs ze naar ons door en dan kunnen wij veel voor hen betekenen. Dat is onze kernkwaliteit, ons specialisme waar we ons al jaren mee bezighouden”, stelt Jan Romme, directeur Stichting Gouden Dagen. Hij reageert hiermee op de conclusies van de monitor Sociaal Domein van het SCP.

In de monitor wordt jaarlijks gemeten hoe burgers er voor staan sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn gemaakt voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en het aan het werk helpen van kwetsbare groepen. In Nederland ontvangen circa 1,6 miljoen mensen deze hulp.

Het SCP meldt dat (emotionele) eenzaamheid vooral toeneemt onder ouderen die maatschappelijke ondersteuning krijgen van hun gemeente. Van hen voelde 22 procent zich vorig jaar erg eenzaam, tegenover 17 procent in 2015. Het is een direct gevolg van de participatiesamenleving waarbij ouderen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis dienen te wonen.

“Voor de groep thuiswonende ouderen – die bestaat uit 92 procent van alle ouderen(!) - maken wij ons al jaren sterk. Dat doen we onder meer door wekelijks activiteiten aan te bieden in buurthuizen en verpleegcentra. Via ons landelijke netwerk halen we duizenden eenzame ouderen uit hun isolement. Als de gemeente ons een handje helpt, kunnen dat er echt veel meer zijn”, aldus Romme.

Door: Redactie Nationale Zorggids