Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Zorgprofessionals die te maken krijgen met probleemgedrag onder dementerende ouderen, hebben nieuwe richtlijnen om hen te helpen de juiste behandeling te starten. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben nieuwe richtlijnen opgesteld, omdat de vorige nog stamden uit 2008. In de richtlijnen worden verschillende soorten van probleemgedrag beschreven en hoe daar het beste op gereageerd kan worden. Dit meldt Skipr.

Onder probleemgedrag bij patiënten met dementie wordt depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag verstaan. Over deze gedragingen staan in de handleiding bewezen effectieve geneeskundige behandelingen en psychologische en psychosociale interventies. De richtlijnen moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van ouderen met dementie.

Zo is het uitgangspunt bijvoorbeeld de multidisciplinaire/methodische aanpak. Hierbij worden de problemen eerst geanalyseerd voordat behandeling wordt gestart. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het monitoren en evalueren van psychofarmaca. Bij een deel van de ouderen is sprake van een onjuiste dosering van geneesmiddelen en dat zou volgens de richtlijn beter moeten worden afgestemd op de specifieke patiënt. Bovendien staat een persoonsgerichte benadering van mensen met dementie en hun naasten centraal in de richtlijnen.

Het opstellen van de nieuwe richtlijnen kan zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines in de ouderenzorg. Onder andere de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Alzheimer Nederland hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe richtlijnen. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid is een subsidie verleend, die is aangevuld met financiering van Verenso en het NIP.

Door: Redactie Nationale Zorggids