Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

De noordelijke ziekenhuizen slibben dicht met ouderen die eigenlijk ontslagen kunnen worden, maar niet direct naar huis kunnen. De verpleeghuizen in het noorden hebben geen bedden meer beschikbaar en dus moeten de ouderen langer in het ziekenhuis blijven. Door de snelle afbouw van de verzorgingshuizen is al langer een probleem met de doorstroming, maar door de huidige griepgolf lijken de problemen zich op de stapelen. Dit meldt Leeuwarder Courant.

Ongeveer 30 tot 35 ouderen wachten op dit moment in Medisch Centrum Leeuwarden op een plek in een verpleeghuis. Daar kunnen zij verder aansterken, om vervolgens terug naar huis te kunnen. Maar in de verpleeghuizen is geen plek. Daar ligt het vol doordat verzorgingshuizen niet meer bestaan. Een oudere komt nu vaak direct binnen op de Spoedeisende Hulp. Ze zijn ziek, maar eigenlijk niet ziek genoeg voor het ziekenhuis. Voorheen konden zij in het verzorgingshuis worden geholpen. Nu moeten zij worden doorgestuurd naar het verpleeghuis.

Het probleem met de doorstroming is nijpend geworden nu veel ouderen geveld zijn door griep. Er heeft spoedoverleg plaatsgevonden tussen de noordelijke ziekenhuizen, waarna een regiopunt is opgezet. Vanuit daar wordt drie maal per dag overlegd in welk ziekenhuis nog een bed vrij is.  Vermoedelijk blijft dit meldpunt nog drie weken open. Het tekort aan bedden leidt er bovendien toe dat iemand wellicht niet in de buurt van zijn eigen huis geholpen kan worden.

Voor de volgende winter willen de ziekenhuizen beter voorbereid zijn. “Dit betekent dat we minder planbare zorg in de wintermaanden moeten plannen”, aldus Theo Bos, medisch directeur van Medisch Centrum Leeuwarden. Griep treft niet alleen patiënten waardoor het drukker wordt in ziekenhuizen, maar ook personeelsleden worden ziek. Daardoor zijn al twintig minder spoedeisende behandelingen uitgesteld in het medisch centrum.

Door: Redactie Nationale Zorggids