Normal_oudere_medicijnen

Jaarlijks belanden ongeveer 49.000 ouderen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. De Hogeschool van Amsterdam, het OLVG en Amsterdam UMC willen weten of het helpt als de apotheker oudere patiënten na ontslag intensiever volgt in de rol van medicijnbegeleider. En daarvoor samenwerkt met de wijkverpleegkundige. Het onderzoek hiernaar vindt de komende twee jaar plaats. Dit meldt de Hogeschool van Amsterdam. 

De onderzoekers zien vooral kansen voor het begeleiden van de grote risicogroep van 300.000 ouderen, die veel geneesmiddelen gebruiken als zij uit het ziekenhuis komen. Een groep ouderen heeft meer zorg nodig dan anderen als het gaat om medicijngebruik. Dit zijn ouderen die soms wel tien verschillende geneesmiddelen gebruiken na ontslag uit het ziekenhuis. “Daarvan kun je op je klompen aanvoelen dat het thuis misgaat om het overzicht te bewaren”, zegt ziekenhuisapotheker en hoofdonderzoeker Fatma Karapinar.

Medicatie gewijzigd in ziekenhuis

Reden dat bij deze patiënten problemen met medicijnen veel voorkomen, is dat in het ziekenhuis hun medicatie meestal wordt gewijzigd. Er wordt bijvoorbeeld gestart met nieuwe medicijnen. De oudere krijgt bijwerkingen, maar legt niet het verband met het geneesmiddel. Of hij beseft niet dat hij moet stoppen met één van de medicijnen, haalt middelen door elkaar of gebruikt beide doosjes. En dan zijn er nog problemen met het open krijgen van strips, grote tabletten of het inbrengen van oogdruppels.

Problemen achter de voordeur

Voor apothekers is het lastig om problemen bij mensen thuis te signaleren. Daarom is nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen essentieel, zeggen de onderzoekers. De wijkverpleegkundige kan namelijk klachten signaleren en kijken of mensen zich aan de voorschriften houden na ziekenhuisontslag. Door deze signalen door te geven aan de apotheker, kan deze op zijn beurt nagaan over de klachten door medicijnen zijn ontstaan en wat er gedaan kan worden bij veel pijn. Zo moet sneller worden ingesprongen op de medicatieproblemen.

De apotheker wordt nu vaak nog gezien als alleen een medicatieverstrekker, maar apothekers zijn opgeleid voor de inhoud. In dit onderzoek krijgt de apotheker een zichtbaardere rol als medicatiebegeleider. 

Door: Redactie Nationale Zorggids