Normal_oudere_hand_bejaard

Het is aan Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek om uit te zoeken hoeveel mensen hun eigen leven als voltooid zien. Ook gaat zij onderzoeken waarom deze mensen, veelal ouderen, een stervenswens hebben. Dit onderzoek is nodig om regeringspartijen op een later moment te laten beslissen of hulp bij zelfdoding bij wet toegestaan zal worden of niet. Dit meldt Trouw.

VVD en D66 neigen naar de mogelijkheid om hulp bij zelfdoding te legaliseren. Het gaat om gevallen waarin de cliënt stelt een voltooid leven te hebben, terwijl er op medische grond geen reden is tot euthanasie. Samen vier andere onderzoekers zal Van Wijngaarden in kaart brengen hoeveel 55-plussers een blijvende stervenswens hebben. Daarbij wordt ook gekeken naar de factoren die een rol spelen bij deze keuze. De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht aan het einde van 2019.

Vragenlijst

In totaal zullen 20.000 mensen van 55 jaar en ouder ondervraagd worden via een vragenlijst. Dit moet leiden tot een schattig naar het aantal mensen in Nederland die hun leven als voltooid beschouwen. Naast 55-plussers worden ook huisartsen betrokken bij het onderzoek. “Het is belangrijk dat deze discussie op een zorgvuldige manier te voeren. Waar wij doen dit onderzoek niet om op de rem te trappen, of gas te geven.”

Leven meer perspectief geven

“We weten niet zo goed wat de verhalen zijn achter die stervenswens”, zegt de onderzoekster. “Als we dat weten, kunnen we beter begrijpen waaraan zij behoefte hebben.” Van Wijngaarden deed al eerder onderzoek naar het voltooid leven in haar proefschrift. Ze wil niet alleen weten of en waarom mensen een stervenswens hebben, maar wil ook zien of mensen mogelijkheden willen benutten om hun leven meer perspectief te geven.

Geen mogelijkheid tot euthanasie

Mensen met een voltooid leven hebben een blijvende stervenswens, maar komen niet in aanmerking voor euthanasie. Dan moet er sprake zijn van uitzichtloos lijden zonder kans op verbetering. Ouderen kunnen lichamelijk nog gezond zijn, maar toch een stervenswens hebben. In die gevallen zouden zij hulp bij zelfdoding kunnen krijgen, als de regering daarmee instemt. Nu is het nog verboden om daar iemand bij te helpen. De 76-jarige Albert Heringa werd vorig jaar schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding van zijn moeder. Hij mengde vele pillen door haar vla, zodat zij op eigen verzoek vredig kon inslapen.

Door: Redactie Nationale Zorggids