Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Als het aan GroenLinks ligt, is er standaard een geriater aanwezig bij gesprekken tussen de behandelend arts en oudere patiënt over behandelingen in het ziekenhuis. Een geriater specialiseert zich in zorg voor kwetsbare ouderen en de aanwezigheid van zo’n specialist moet vooral in het voordeel van de patiënt werken. Samen wordt dan afgewogen of de voorgestelde behandeling wel in het belang is van de patiënt en welke opties er zijn. Dit meldt NOS. 

Hoewel GroenLinks vooral oudere en kwetsbare patiënten hoopt het helpen, is er kritisch gereageerd op het plan van Kamerlid Corinne Ellemeet. Tegenstanders van het plan zijn bang dat patiënten wordt aangepraat om niet voor behandeling te kiezen om zo de zorgkosten te verlagen. Men vreest dat de patiënt geen inspraak heeft wanneer een geriater en de behandelend arts samen beslissen over de mogelijke behandelingen van een kwetsbare patiënt.

Overbehandelen van ouderen

Ellemeet kwam vorig jaar al met een soortgelijk idee toen zij in de beleidsnota schreef over ‘Lachend tachtig’, waarin zij voorstelde 65-plussers bij binnenkomst in het ziekenhuis te screenen op kwetsbaarheid. Het aanwijzen van een geriater bij gesprekken over behandelingen is hier een vervolg op. “Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het overbehandelen van oudere patiënten aan de orde van de dag is”, aldus Ellemeet. Zij stelt dat haar plan absoluut niet gaat over de kosten van een behandeling. “Het gaat mij er om dat we goed moeten nadenken over wat de beste zorg voor die oudere patiënt is.”

Meer kwaad dan goed

Klinisch geriater Hanna Willem kijkt positief naar het plan van GroenLinks. “De ene 80-jarige is de andere niet. Sommige vitale mensen wil je alle behandelingen geven die er maar zijn. Anderen zijn zo zwak, dan doe je meer kwaad dan goed”, zegt Willem. Door geriaters te betrekken bij de behandeling, kan de patiënt zo goed mogelijk voorgelicht worden over niet alleen de behandeling zelf, maar ook de resultaten en invloed op de kwaliteit van leven. Zo kan de kwetsbare patiënt een weloverwogen keuze maken om wel of niet behandeld te worden.

Door: Nationale Zorggids