Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Het aantal patiënten met een heupfractuur is de afgelopen jaren toegenomen. In vijf jaar tijd is het aantal met 12 procent gegroeid, naar bijna 25.000 patiënten in 2017. Een deel van deze stijging wordt verklaard door bevolkingsgroei en vergrijzing, maar het aantal patiënten met een heupfractuur per 100.000 verzekerden is in vijf jaar tijd ook gestegen van 131 naar 143 patiënten per 100.000 in 2017 (9 procent). Dit meldt Vektis.

Een uitsplitsing naar leeftijd laat zien dat de ontwikkeling per leeftijdsgroep (per 100.000 verzekerden) verschillend is. Ouderen in de leeftijdsgroep 65-74 jaar, oftewel ‘jongere ouderen’, breken vaker een heup dan vijf jaar geleden. We zien in deze leeftijdscategorie een toename van 200 heupfracturen per 100.000 verzekerden in 2013 naar 238 in 2017.

Tegelijkertijd zien we dat ‘oudere ouderen’, de 85-plussers, minder vaak een heup breken dan vijf jaar geleden. In 2013 tellen we 2.176 gebroken heupen in die leeftijdsgroep, tegenover 2.043 per 100.000 verzekerden in 2017.

Door: Nationale Zorggids