Normal_rss_entry-179490

Ouderen van 90 jaar en ouder die een gelijkvloerse woning hebben of een huis met een traplift hebben ongeveer 9 procent kans om komend jaar in een verpleeghuis te belanden. Vergelijkbare 90-plussers die in hun woning moeten traplopen, hebben daarop iets meer kans (11 procent), meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aanbod van 'de juiste zorg op de juiste plek’ is daarom een belangrijk uitgangspunt van het zorgbeleid. Vaak is die plek de eigen woning. Om dat mogelijk te maken is het huidige overheidsbeleid gericht op verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de woning.

De toegankelijkheid speelt vooral een rol bij mensen met lichamelijke of cognitieve beperkingen, zoals problemen met gehoor, spraak of bewegen. Ook van invloed zijn de zorg waarvan een hoogbejaarde gebruikmaakt, de faciliteiten in de buurt en of iemand 'lekker in zijn vel zit'.

Wooncoach

Volgens het CPB was er tot nu toe geen grootschalig empirisch onderzoek dat in kaart brengt wat de relatie is tussen de toegankelijkheid van een huis en de instroom in een verpleeghuis. Gemeenten moeten volgens het planbureau hun woonbeleid inzetten om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Zo kunnen ze ouderen tijdig stimuleren om een passender huis te vinden, bijvoorbeeld door de inzet van wooncoaches en samenwerking met wooncorporaties.

Door: ANP