Logo_logo_careyn

Zorginstelling Careyn blijft tot op heden beweren dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de gedwongen dubbele verhuizing van de oudere bewoners van Tuindorp-Oost in Utrecht als juist ziet. Hoogleraar Jan Klein heeft op verzoek van ZEMBLA het inspectierapport ingezien en zegt dat de inspectie de juistheid van de interne verhuizing nooit heeft onderzocht. Er is enkel gekeken naar de veiligheid van de ouderen tijdens de verhuizing. Dit meldt ZEMBLA. 

In verzorgingshuis Tuindorp-Oost woonde een groep studenten samen met ouderen. Afgelopen december moesten zij hun plek daar verlaten. Careyn heeft namelijk andere plannen met de locatie. Plannen die ouderen dwingen om twee keer te verhuizen binnen een tijdsbestek van anderhalf jaar: omdat de nieuwbouwflat nog niet klaar is, moeten ouderen in de tussentijd in ‘laagbouw’ wonen. Pas als de nieuwe flat klaar is, kunnen ze terug. De zorginstelling noemt de tussentijdse verhuizing noodzakelijk, maar volgens ZEMBLA is het door afspraken met de projectontwikkelaar genoodzaakt om de hoge verzorgingsflat snel te laten slopen.

De voormalige studentenbewoners hebben de problemen bij de flat aan de kaak gesteld en vrezen voor het welzijn van de ouderen. In november 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daarom een bezoekje aan het verzorgingshuis. “De IGJ heeft naar aanleiding van een recent bezoek aan Tuindorp-Oost de juistheid van ons besluit uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid bevestigd”, schreef Careyn eind 2018 aan ZEMBLA, die daarop een Wet openbaarheid van bestuur opvroeg en later ontvangen documenten aan hoogleraar Jan Klein liet zien.

Volgens Klein is tijdens het bezoek alleen gekeken naar de fysieke veiligheid van de ouderen tijdens de verhuizing. “Ik vind dat je dan alleen maar mag sellen dat de inspectie ingeschat heeft dat die veiligheid voldoende geborgd is tijdens de verhuizing. Dat is het doel van het bezoek geweest en dat staat er letterlijk boven.” Careyn gaat hier niet in mee en blijft erbij dat het altijd open en eerlijk heeft gecommuniceerd met IGJ. 

Door: Nationale Zorggids