Normal_oudere_dementie

Kleinschalige zorgboerderij Bij de Keien in Zuid-Limburg voldoet aan het tweede deel van een eerder opgelegd aanwijzing. Dit deel van de aanwijzing had als doel om de tekortkomingen in de medicatieveiligheid op te lossen. Er zijn nog andere tekortkomingen, maar die liggen vastgelegd in het eerste deel van de aanwijzing die nog niet is beëindigd. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie ziet dat de zorgboerderij voor mensen met dementie meerdere maatregelen heeft genomen om de medicatieveiligheid te verbeteren, zodat er op een veilige en verantwoorde manier wordt omgegaan met medicijnen. Bij de Keien voldoet nu aan de normen, aldus IGJ.

Overzicht van en controles op medicatietoediening

Zorgverleners hebben inmiddels een actueel overzicht van de medicatie en ze voeren een tweede controle uit bij risicovolle medicatie, bijvoorbeeld bij het toedienen van insuline. De inspectie ziet dat Bij de Keien per zorgverlener in beeld heeft wat de kennis is over medicijnen. Zorgverleners bewaren de medicatie nu ook op een veilige en verantwoorde manier. Hiermee voldoet de zorgboerderij aan het tweede onderdeel van de in juli opgelegde aanwijzing.

In oktober wordt beoordeeld over de instelling ook verbeteringen heeft doorgevoerd op de thema’s deskundigheid en inzet zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Door: Nationale Zorggids