Normal_autorijden_-_auto_-_oudere_-_man_-_rijbewijs

De aanhoudende problemen bij het CBR zijn voor de Kamer aanleiding voor een debat met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en minister Grapperhaus van Justitie. Mensen die een gezondheidsverklaring nodig hebben voor het verlengen van hun rijbewijs, moeten soms zo lang wachten dat zij zonder geldig rijbewijs komen te zitten. Het CBR heeft namelijk ernstige problemen met een tijdige beoordeling van de rijgeschiktheid. Dit meldt Tweede Kamer.

Uiterlijk per 1 december 2019 komt er een tijdelijke regeling voor 75-plussers. Met die regeling kunnen zij maximaal een jaar blijven rijden in afwachting van het besluit over hun rijgeschiktheid. Zo wordt er gezorgd voor lucht bij 75-plussers én bij het CBR, denkt Van der Graaf (ChristenUnie).

De datum van 1 december is een inspanningsverplichting, zegt Van Nieuwenhuizen. Als het mogelijk is, wil zij de regeling sneller laten ingaan, zodat het CBR eerder kan gaan werken aan ‘de berg’ van achterstallige beoordelingen. Maar Schonis (D66) vraagt zich af of die tijdelijke regeling voldoende soelaas biedt.

Boete

Mensen krijgen een boete als ze zonder rijbewijs rijden, ook als ze wel op tijd verlenging hebben aangevraagd. Onrechtvaardig, vindt Dijkstra (VVD), want dit is te wijten aan een niet functionerende overheidsinstantie. Stoffer (SGP) en Ploumen (PvdA) dringen erop aan dat de politie net als de verzekeraars coulant omgaat met mensen die buiten hun schuld met een niet-verlengd rijbewijs rijden.

De oplossing moet veilig en handhaafbaar zijn, benadrukt minister Grapperhaus. De tijdelijke regeling moet er zo snel mogelijk komen, maar tot dat moment wil hij niet afwijken van de huidige regels. Een politieagent moet namelijk weten of een bestuurder voor de tijdelijke regeling in aanmerking komt, zegt de minister.

Oplossing

Het CBR verwacht tussen de zomer van 2020 en halverwege 2021 de doorlooptijden weer op orde te hebben. De Pater (CDA) vraagt om een uiterste inspanning om dat sneller te realiseren. Van Aalst (PVV) noemt de prognose onacceptabel. Hij wil dat er extra capaciteit komt en dat "incompetente bestuurders" worden ontslagen.

Compensatie

Er zijn bij het CBR meerdere procedures om mensen die extra kosten maken te helpen, betoogt Van Nieuwenhuizen. Te denken valt aan extra kosten voor een gezondheidsverklaring of een keuringsrapport, of voor een spoedprocedure om het rijbewijs te verlengen. De minister wil eventuele andere compensatiemogelijkheden op een rij zetten.

De Kamer stemt op 12 september over de tijdens het debat ingediende moties.