Normal_stethoscoop__e-health

Ouderen blijken zelf goed aan een gezondere leefstijl te kunnen werken met hulp van een online coach. Zo kunnen zij het risico op hart- en vaatziekten en dementie verlagen. Dit schrijven onderzoekers van de afdelingen neurologie en huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, in samenwerking met het Radboudumc en een internationale groep wetenschappers, zo meldt Amsterdam UMC. 

Aan het project namen 2.724 65-plussers deel met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en dementie. Ze kwamen uit Nederland, Finland en Frankrijk. De helft van de deelnemers kreeg via het internet contact met een coach. Op een speciaal ontwikkelde website konden zij zelf doelen stellen om gezonder te leven en bijhouden hoe hun gezondheid verbeterde. Aandachtspunten hierbij waren hoge bloeddruk, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, roken en een hoog cholesterol. De andere helft kreeg toegang tot een website met algemene gezondheidsinformatie, zonder coach.

Online coach

Na 18 maanden blijkt dat 90 procent van de behandelgroep zelf een of meer doelen had gesteld wat betreft hun gezondheid, hierbij ondersteund door hun coach. De onderzoekers hebben gekeken naar het effect op een samengestelde maat voor het risico op hart- en vaatziekten, bestaande uit bloeddruk, body mass index (BMI) en cholesterol. Bij de behandelgroep is een bescheiden, maar significante verbetering zichtbaar ten opzichte van de controlegroep. Dit effect is het grootst bij de mensen die zich het meest actief toonden op de website: met elk extra gezondheidsdoel dat werd gesteld, verbetert de score die het risico op hart- en vaatziekten weergeeft.

Lange adem nodig voor preventie

Deze resultaten zijn veelbelovend, maar de onderzoekers benadrukken dat voor preventie een lange adem nodig is. Hoofdonderzoeker Edo Richard: “Hoewel de grootte van het effect in dit onderzoek bescheiden is, kunnen met dit type behandeling waarschijnlijk grotere effecten worden behaald bij mensen met een hoger risico en minder goede toegang tot gezondheidszorg. Daarbij denken we aan lage- en middeninkomenslanden en kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaaleconomische status in Europa.”

Ook bij ouderen

Uit het onderzoek blijkt volgens de andere hoofdonderzoeker Eric Moll van Charante dat ook bij ouderen moderne technologie in de vorm van zelfmanagement met een online coach een goede aanvulling kan zijn op de bestaande gezondheidszorg. “De resultaten nodigen uit tot toepassing op veel grotere schaal. Daarbij moet onderzocht worden of de gunstige effecten blijvend zijn en of deze uiteindelijk ook echt leiden tot minder hartinfarcten, beroertes en dementie op de langere termijn.”

Door: Nationale Zorggids