Thuiszorg Olympia draagt zorg over

Thuiszorg Olympia in Eindhoven heeft de zorg overgedragen van cliënten met de indicatie verpleging en bij wie voorbehouden handelingen worden uitgevoerd. Hiermee voldoet de thuiszorginstelling aan een deel van de aanwijzing die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gegeven. Dit meldt IGJ. 

De Eindhovense thuiszorgorganisatie levert zorg aan huis in Eindhoven omgeving, maar er zijn tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg. Om die reden gaaf de inspectie een aanwijzing, die de zorgaanbieder verplicht stelde om betere zorg te leveren.

Andere zorgaanbieder gevonden

Thuiszorg Olympia moest de zorg overdragen van cliënten met de indicatie verpleging en/of bij wie voorbehouden handelingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld risicovolle medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren. Voor de zes cliënten die dit betrof is inmiddels een andere zorgaanbieder gevonden of is de zorgverlening beëindigd. Daarmee voldoet Olympia aan het onderdeel ‘cliëntoverdracht’ uit de aanwijzing.

Bekwame en bevoegde wijkverpleging 

Wel moet het uiterlijk 19 januari nog voldoen aan het thema ‘veilige zorg’, wat betekent dat het nog vier dagen de tijd heeft om de wijkverpleging bekwaam en bevoegd te krijgen om voorbehouden handelingen te mogen verrichten. Als blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen, dan mag Thuiszorg Olympia weer cliënten aannemen die deze zorg nodig hebben. Ook moet de instelling werken aan het centraal stellen van de cliënt, het verlenen van integrale zorg, professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit en goed bestuur. Hiervoor heeft het ook tot 19 januari aanstaande de tijd. 

Door: Nationale Zorggids