Versoepeling bezoekverbod verpleeghuizen

De landelijke koepel van cliëntenraden (LOC) roept minister De Jonge van Volksgezondheid in een brandbrief op om het bezoekverbod in verpleeghuizen te versoepelen. Het LOC maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van leven van ouderen in verpleeghuizen tijdens de coronacrisis. Dit meldt dagblad Trouw.

Nu de maatregelen rondom het virus met minstens een maand verlengd zijn, denkt het LOC dat het bezoekverbod voor verpleeghuizen een te rigide maatregel is. Coördinator Marthijn Laterveer: "Wij denken dat de weegschaal tussen veiligheid en menselijkheid de verkeerde kant is opgeslagen. De consequenties zijn verstrekkend, en je kunt je afvragen of de regeling overal zo rigide moet worden toegepast."

Oproep tot versoepeling van het bezoekverbod in verpleeghuizen

Laterveer roept op om de maatregelen voor verpleeghuizen niet te rigide te handhaven maar maatwerk toe te passen zodat beperkt bezoek mogelijk wordt. Hij ziet veel schrijnende situaties van bijvoorbeeld echtparen die al 60 jaar getrouwd zijn en elkaar niet mogen zien. Ook partners van wie er één dementie heeft, kunnen niet meer bij elkaar zijn. Laterveer: "Zeker bij mensen met dementie werkt beeldbellen lang niet altijd. Alleen de warme nabijheid van een naaste helpt hen."

Maatwerk

Hoewel de maatregelen kwetsbare ouderen moeten beschermen tegen het coronavirus, roept het LOC op tot meer maatwerk. Zij willen graag dat het bezoekverbod wordt versoepeld en dat bestuurders, cliëntenraden en de personeelsleden samen beslissen waar bezoek wél mogelijk is. Hierbij moet volgens het LOC rekening worden gehouden met de veiligheid van bewoners en medewerkers en met een menswaardig leven voor bewoners en hun naasten. 

Door: Nationale Zorggids