Kwaliteit van leven in verpleeghuis was fors lager tijdens bezoekverbod

In april is het Trimbos-instituut samen met een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de sociale impact van het coronavirus op kwetsbare groepen. Daaruit blijkt onder meer dat de coronacrisis een flinke impact had op de psychische gezondheid van verpleeghuisbewoners. Dit meldt ZonMW.

Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-project 'Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during Covid-19'. Het rapport schetst de negatieve gevolgen van het bezoekverbod op de gezondheid en het welzijn van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen.
 

Onderzoek sociale impact van coronavirus

Aan het onderzoek heeft een representatieve groep van 193 bewoners, 1609 familieleden en 811 zorgmedewerkers deelgenomen. Trimbos beschrijft de bevindingen op het gebied van sociaal contact, eenzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven, problemen met stemming en gedrag, houding ten opzichte van het bezoekverbod, informatievoorziening vanuit de organisatie en tenslotte zorgen over Covid-19.
 
Zij concluderen onder meer dat de kwaliteit van leven fors lager is beoordeeld dan voor de pandemie en dat er hoog werd gescoord op sociale en emotionele eenzaamheid. Trimbos doet naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen.
 
 
Door: Nationale Zorggids