Normal_ouderen_senioren_oudere_man

De levensverwachting is in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. Hogere sterfte door het coronavirus kan effect hebben op de ontwikkeling van de levensverwachting. Afhankelijk van de sterfte in de rest van het jaar zal de levensverwachting in 2020 gelijk blijven of dalen. Dit meldt CBS. 

De toename van de levensverwachting in 2019 is hoger dan gemiddeld in de zeven jaar daarvoor. Tussen 2012 en 2018 steeg de levensverwachting met gemiddeld 2 maanden voor mannen en 1 maand voor vrouwen. De stijging in 2019 is weer vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse toename in de jaren daarvoor, 2002 tot 2012

Tijdelijk effect van corona

In het voorjaar van 2020 zijn door de corona-uitbraak meer mensen overleden dan gemiddeld. Het precieze effect van de hogere sterfte door corona op de levensverwachting in 2020 is nog niet bekend. Dat hangt af van de ontwikkeling in de rest van het jaar, waarvoor het CBS scenario’s heeft doorgerekend. In het meest gunstige scenario, als de hogere sterfte in het voorjaar gecompenseerd wordt door lagere sterfte in het najaar, zal de levensverwachting in 2020 ongeveer hetzelfde zijn als in 2019. Bij een toename van de sterfte in de laatste maanden zal de levensverwachting met enkele maanden dalen. In het meest ongunstige scenario, als er een tweede golf komt die dubbel zo veel sterfte veroorzaakt als de eerste golf, zal de levensverwachting mogelijk met ongeveer een jaar dalen naar het niveau van 2010.

Door: Nationale Zorggids