Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

Een nieuwe aanpak van dementie in ‘s-Hertogenbosch blijkt al tijdens de proefperiode zeer succesvol. Dankzij een sociale benadering van dementie is het welzijn van de cliënten en naasten explosief toegenomen van een 6,5 naar een 7,8. Ook blijkt dat mensen met dementie dankzij deze aanpak langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen en dat de zorgdruk flink afneemt. “De komende twee jaar verbreden we de proef om heel ‘s-Hertogenbosch dementievriendelijk te maken”, aldus Huib van Olden, wethouder van ‘s-Hertogenbosch. Dit meldt VGZ.

De pilot ‘Sociale Benadering Dementie (SBD) is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch, ouderenorganisatie Van Neynsel, Tao Of Care en VGZ Zorgkantoor. Een sociale benadering helpt de behoeften van mensen met dementie beter te begrijpen. Hierbij werken de huisarts, thuiszorg, casemanager dementie en welzijnsmedewerker nauw samen. Met de naaste omgeving gaat het SBD-team op zoek naar ondersteuning bij persoonsgerichte levenskwaliteit.

De gevolgen van vergeetachtigheid op het dagelijks leven staan daarin centraal (en niet de ziekte zelf). Het team helpt mensen met dementie het zelfvertrouwen te herstellen en weer regie over het leven te krijgen.

Bijdrage aan maatschappelijke knelpunten

Een belangrijk uitgangspunt van deze aanpak is dat het welzijn van de mensen met dementie en hun naasten verbetert. Zo kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen en worden naasten minder belast. Naast de huisvesting neemt ook de hoge zorgdruk af, waardoor ondersteuning voor iedereen toegankelijk blijft.

Hogere kwaliteit van leven

Tijdens een tussenevaluatie halverwege de pilot van 4 jaar zijn alle betrokkenen enthousiast over de resultaten. De 43 deelnemers én hun naasten ervaarden een beduidend hogere kwaliteit van leven. Zo nam het welzijn van naasten toe (van 6,5 naar 7,8), ging men beter om met veranderingen, was er meer vertrouwen in het eigen kunnen en was er sprake van meer zingeving. 

Meer welzijn, minder zorg

Deze aanpak heeft ook een positief effect op maatschappelijke problemen als de hoge zorgdruk en woningnood. Per cliënt is er per week 2,5 uur inzet vanuit het SBD-team. De zorgkosten per cliënt dalen met 1.600 euro per maand. Cliënten kunnen prettiger en langer thuis blijven wonen. De casemanager dementie en praktijkondersteuner doen een stapje terug en hebben meer tijd over voor complexere cliënten.

Door: Nationale Zorggids