'Meer zeggenschap en inspraak nodig voor bewoners verpleeghuizen'

Naar aanleiding van het Kamerdebat over de verpleeghuiszorg en Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), heeft Patiëntenfederatie Nederland de Tweede Kamer een brief gestuurd. De organisatie wil dat bewoners en patiënten meer zeggenschap en inspraak nodig hebben over de kwaliteit van zorg thuis en in het verpleeghuis. Dit meldt Skipr. 

In de brief staat dat zorgorganisaties en hun personeel eerst dienen te kijken naar de wensen en behoeften van bewoners en thuiswonende patiënten, voordat zij een keuze maken over de kwaliteit van zorg. Mensen in verpleeghuizen moeten zich er thuis voelen. Het is daarbij belangrijk dat zorgorganisaties goed kijken naar de personeelsbezetting. Dezelfde zorg kan niet zomaar met minder personeel geleverd worden, zonder dat naar de kwaliteit van zorg gekeken is.

Digitale zorg

Volgens Patiëntenfederatie Nederland kon ook hier digitale zorg een oplossing zijn. Door meer digitale zorg te bieden, kunnen ouderen en mensen met een beperking langer thuis wonen. Wel met de kennis dat er zorg en ondersteuning in de buurt is, zoals een vast sociaal netwerk.

Door: Nationale Zorggids