Normal_parkinson__ouderenzorg

De aanwijzing voor Beste Zorg  Thuis in Beesd is beëindigd omdat de thuiszorgaanbieder geen zorg meer verleent. In mei kreeg de Best Zorg Thuis een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) vanwege niet actuele zorgplannen, risicovolle behandelingen die werden uitgevoerd door onbevoegde en onbekwame zorgverleners en niet-gemelde incidenten. Dit meldt IGJ. 

Op 13 mei gaf de inspectie Beste Zorg Thuis een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moest binnen twee maanden voldoen aan de aanwijzing. Daarin stond onder meer dat alle zorgplannen actueel moeten zijn, risicovolle handelingen alleen gedaan mogen worden door zorgverleners die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn en incidenten moeten worden gemeld en onderzocht. Ook stond in de aanwijzing dat Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten mag aannemen tot de inspectie vaststelt dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de onderdelen van de aanwijzing.

Zorgverlening gestopt

Tijdens een inspectiebezoek op 14 juli stelde de inspectie vast dat Beste Zorg Thuis niet aan de onderdelen van de aanwijzing voldeed. Vervolgens liet Beste Zorg Thuis weten dat zij stopt met zorg verlenen. Door het beëindigen van de zorg, is het toezicht op Beste Zorg Thuis niet meer aan de orde.

Door: Nationale Zorggids