Nieuwe aanpak om wachtlijsten voor hulp bij huishouden terug te dringen

Amsterdam start met een nieuwe aanpak om de wachtlijsten voor het krijgen van hulp bij huishouden te verkorten. Deze wachtlijsten lopen momenteel in sommige stadsdelen op tot 18 maanden. De nieuwe werkwijze moet het personeelsaanbod vergroten en andere manieren opleveren om de hulpvraag in te vullen. Dit meldt de gemeente Amsterdam. 

”De lange wachtlijsten voor hulp bij huishouden zijn schrijnend. Het gaat immers om mensen die hun huis niet zelf leefbaar kunnen houden. Hulp bij huishouden heeft nadrukkelijk een zorgfunctie. Daarom wil ik, hoe moeilijk de omstandigheden wegens personeelstekorten nu ook zijn, elke kans aangrijpen om Amsterdammers die dat nodig hebben, sneller aan hulp bij het huishouden te helpen", zegt zorgwethouder Alexander Scholtes.

De aanpak van het personeelstekort staat bovenaan de lijst van maatregelen: zowel de werving als het behoud van personeel. Een personeelscampagne van zorgaanbieders, het aantrekken van niet-Nederlandstalige werknemers, een aanbrengbonus, trainingen en meer keuze in soorten contracten moeten het werk aantrekkelijker maken en zorgen voor meer huishoudelijke hulpen.

Huishoudcoach

Daarnaast kijkt de gemeente of eventuele huisgenoten taken kunnen overnemen en wordt een huishoudcoach ingezet die met mensen op de wachtlijst kijkt hoe ze nog zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Het gaat daarbij om eenvoudige oplossingen zoals het ophogen van een wasmachine zodat iemand er beter bij kan. Om zoveel mogelijk mensen op de wachtlijst te kunnen helpen, krijgen nieuwe cliënten die van de wachtlijst komen voorlopig eens per twee weken hulp in de huishouding. Ook onderzoekt de gemeente het mogelijke effect en de haalbaarheid van het contracteren van extra partijen als tijdelijke oplossing en het invoeren van een dienstencheque die het mogelijk maakt voor cliënten om op een laagdrempelige wijze zelf hulp in te huren.

Inkomenafhankelijke bijdrage Wmo

Het meeste resultaat verwacht Amsterdam van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor hulp bij huishouden, die het Rijk vanaf 2026 weer wil invoeren. Sinds 2019 geldt een abonnementstarief met een relatief lage eigen bijdrage. Als gevolg hiervan zag de gemeente een forse stijging in het aantal aanvragen van mensen die voorheen zelf hun huishoudelijke hulp betaalden.

Wachtlijsten

Het aantal mensen op de wachtlijst verschilt per stadsdeel en de wachtlijst loopt uiteen van zes tot achttien maanden. Het plan om dit aan te pakken is opgesteld met onder meer Cliëntenbelang, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en mensen uit de verpleeg- en verzorgsector. Streven is dat de wachttijden eind 2023 nergens langer dan 15 maanden zijn.

Door: Nationale Zorggids