Bevolkingsonderzoek darmkanker: onderzoek naar lage opkomst kwetsbare wijken

In kwetsbare wijken doen minder Nederlanders mee met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker dan op andere plekken in Nederland. Waarom dat zo is, gaan onderzoekers Sanne Pluimers en Chris Groen van het Erasmus MC vvia de Twijfeltelefoon achterhalen. Om mensen in kwetsbare wijken in Rotterdam beter te bereiken, hebben zij meertalige voorlichtingsvideo’s laten maken. Dit meldt het Erasmus MC. 

Jaarlijks doet op landelijk niveau 71,6 procent van de mensen mee met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat percentage ligt flink lager in kwetsbare wijken. Zo komt nog geen 60 procent van de genodigden in Rotterdam Zuid af op de darmkankerscreening. Het is alleen niet bekend waarom zij minder vaak komen opdagen. Het kan zijn dan de uitnodiging ze niet bereikt, ze bewust niet meedoen of dat wellicht taalbarrières een rol spelen.

Goed te behandelen

Onderzoekers Pluimers en Groen willen achter die beweegredenen komen, zodat de mensen die nu niet met een bevolkingsonderzoek meedoen, dat straks wel doen. “Darmkanker komt veel voor en met vroege diagnostiek is het goed te behandelen of zelfs te voorkomen”, aldus Pluimers. Inmiddels bestaan er voorlichtingsfilmpjes in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch en de hoop is dat deze twijfelende burgers of de streep trekken. Voedselbanken, buurthuizen, huisartsen en zorgverleners in kwetsbare wijken kunnen deze video’s gebruiken bij de voorlichting van hun bezoekers of patiënten.

Twijfeltelefoon

Voor het onderzoek gebruiken de promovenda en medeoprichter Chris Groen de Twijfeltelefoon. Mensen die hier naartoe bellen, kunnen in vier talen vragen stellen over de darmkankerscreening en vroege opsporing. De hoop is dat op deze manier duidelijk wordt welke drempels mensen ervaren. Het doel is om de gezondheidskloof in Nederland te verkleinen, niet om mensen over te halen om mee te doen. “Maar, wij vinden dat iedereen het recht heeft om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky