Logo_amsterdam_logo_gemeente

De gemeente Amsterdam bundelt de bestaande regelingen omtrent het persoonsgebonden budget (pgb) tot één uniforme regeling waar zowel volwassen als jonge zorgbehoevenden vanaf 2015 een beroep op kunnen doen. Dat meldt Trouw.

De gemeente maakte dat woensdag bekend. Hiermee willen ze de regeling financieel beheersbaar houden. Het college van burgemeester en wethouders werkt al twee jaar aan een Amsterdams pgb. De regeling moet volgens de gemeente zo goed mogelijk bestand zijn tegen fraude en oneigenlijk gebruik.

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de herziene Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet. Mensen met een pgb kunnen hun zorg zelf inkopen en een zorgverlener uitkiezen. Er komt een overgangsregeling voor mensen die nu al gebruikmaken van een persoonsgebonden budget.

© Nationale Zorggids