Normal_705px-metal_cube_lead_metaal_lood_wiki_-c_

Blootstelling aan een kleine hoeveelheid lood kan al giftig zijn voor de nieren. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van de Emory University in Atlanta. Uit hun meetgegevens van bijna 60 duizend volwassen mannen over een periode van tien jaar blijkt dat langdurige blootstelling aan lood het risico op nierfalen vergroot. Dat meldt NierNieuws.

Het onderzoeksprogramma volgde mannen die tijdens hun werk te maken hebben met blootstelling aan lood. Dat lood in hoge doseringen kan leiden tot nierproblemen was al langer bekend. Over het effect van lage doseringen zijn minder gegevens beschikbaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de proefpersonen die op enig moment meer dan 51 μg/dL in hun bloed hadden, anderhalf keer zo vaak sprake was van uitval van de nieren als van te voren verwacht werd.

Omdat het onderzoek een groot aantal personen betreft hebben de onderzoekers aanbevelingen gedaan om de huidige grenzen voor lood in het bloed als gevolg van blootstelling op het werk naar beneden bij te stellen. Hiermee kunnen nierproblemen mogelijk worden voorkomen.

© Nationale Zorggids