Normal_logo_per_saldo

In een gisteren verzonden brandbrief aan de Tweede Kamer uit Per Saldo haar zorgen over een goede verankering van het pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een debat over het wetsvoorstel van VWS staat vandaag op de agenda. Dat meldt de belangenvereniging voor mensen met een pgb, Per Saldo.

De belangenvereniging strijdt al jaren voor het op maat kunnen regelen van zorg met een pgb, ook in de Zvw. Zo kunnen mensen met een langdurige, levenslange beperking zélf hun zorg kiezen wanneer zij dat nodig hebben. Op deze manier kunnen zij een zo gewoon mogelijk leven leiden. Het huidige wetsvoorstel van VWS biedt onvoldoende waarborg voor een toegankelijk en flexibel pgb.

"De ervaringen na een jaar pgb in de Zvw hebben ons geleerd dat de huidige regels van de verzekeraars zo belemmerend werken dat mensen geen eigen regie kunnen voeren over hun leven met zorg", aldus Aline Saers, directeur Per Saldo. "Dit kan zo niet langer. De Kamer moet nú kiezen voor een goede wettelijke verankering van een volwaardig, toegankelijk en flexibel pgb in de Zvw." Deze oproep wordt ondersteund door een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties. Naast Per Saldo is de brief ondertekend door Ieder(in), NPCF, Rode Bril, Spierziekten Nederland, BOSK , Unie KBO en Wij staan op. 

Per Saldo denkt dat het erom gaat spannen in Den Haag. De zorgverzekeraars hebben vragentekens bij de noodzaak van een wettelijke verankering. Daarbij vragen zij zich af of zij niet belemmerd worden in het zelf mogen bepalen of het pgb voor een verzekerde wel doelmatig is. Ook VWS lijkt het systeem van Zvw en het oordeel van zorgverzekeraars te prefereren boven het belang van mensen die met eigen regie hun zorg willen organiseren. 

Het aannemen van de wijzigingen op het wetsvoorstel is van cruciaal belang voor heel veel mensen met een langdurige, levenslange beperking. Per Saldo wil dat ook zij de vrijheid hebben om te kiezen voor een pgb. Per Saldo zet de belangrijkste redenen op een rij. Zo staat pgb voor gepaste en zuinige zorg, zet het kwaliteit van leven centraal en zorg pgb voor rechtsgelijkheid. De Nza concludeerde al in april 2015 dat in 80 procent van de gevallen waar zorg in pgb wordt geleverd er geen andere mogelijkheden zijn om de benodigde zorg te leveren. 

©Nationale Zorggids