ANKO-erkenning van Stichting Haarwensen niet langer mogelijk

De erkenning van Stichting Haarwensen door de ANKO sectie Haarwerken is per 1 juli 2023 ingetrokken. Dit besluit is genomen omdat de stichting geen haarwerkbedrijf is en daardoor niet kan voldoen aan de eisen van de ANKO-erkenningsregeling. Door aangescherpte eisen vanuit zorgverzekeraars zijn recent aanpassingen in de erkenningsregeling doorgevoerd. Dit meldt ANKO. 

Zorgverzekeraars kijken steeds strenger naar wat er gebeurt in de haarwerkensector. Door de aangescherpte eisen van de zorgverzekeraars, is ANKO genoodzaakt enkele aanpassingen door te voeren. Een van de consequenties daarvan is dat een erkenning van stichtingen niet meer mogelijk is.

Coulance niet langer mogelijk

Er is in het verleden besloten de Stichting Haarwensen, die haarwerken aan kale kinderen met een medische achtergrond schenkt, uit coulance een erkenning te geven. Hierbij is aangegeven dat erkenning eigenlijk niet mogelijk is, aangezien de Stichting zelf geen haarwerkbedrijf is en dus niet aan de eisen van de regeling kan voldoen. Door de aangescherpte eisen is deze coulance helaas niet langer mogelijk.

Geen haarwerkbedrijf

Dit betekent dan ook dat de erkenning van Stichting Haarwensen per 1 juli 2023 ingetrokken is. De ANKO wil nadrukkelijk aangeven dat dit besluit alleen genomen is omdat de stichting geen haarwerkbedrijf is en daardoor niet kan voldoen aan de eisen uit de erkenningsregeling. “De ANKO draagt Stichting Haarwensen en al het fantastische werk dat zij doet onverminderd een zeer warm hart toe en realiseert zich dat de intrekking van de erkenning voor de stichting vervelende consequenties heeft. De ANKO vindt dit erg spijtig, maar ziet geen andere mogelijkheid.”

Door: Nationale Zorggids