Normal_budget_geld_bezuinigingen35

Als het aan KansPlus ligt, moeten gemeenten direct stoppen met het doorschuiven van geld voor de Wet langdurige zorg (Wlz) naar andere sociale domeinen. De belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking vindt het onaanvaardbaar dat cliënten niet genoeg hulp vanuit de gemeente kunnen krijgen omdat het budget gebruikt wordt voor andere regelingen. Dit meldt Skipr. 

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is door KansPlus gevraagd om maatregelen te treffen om het doorschuiven van dit geld te stoppen. Steeds vaker krijgen mensen die hulp vanuit de Wlz aanvragen te horen dat er geen geld voor hen is. Het budget voor de Wlz wordt gebruikt om het tekort van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te dekken. Gemeenten gebruiken te lage tarieven voor de Wmo, waardoor het tekort snel oploopt en dat gat gedicht moet worden met geld dat eigenlijk voor andere wetten bedoeld is.

De Wlz is te gebruiken door mensen die voor lange tijd intensieve zorg nodig hebben. Door geld uit dit potje te gebruiken voor een andere wet, komen deze mensen in de knel. Zij hebben zorg nodig, maar het geld om dat te regelen is er lang niet altijd. In de brief die KansPlus aan de staatssecretaris stuurt, wordt dat ook nadrukkelijk gevraagd om het geld te besteden aan de mensen die Wlz-zorg nodig hebben. Ook is aan Van Rijn gevraagd om via een onafhankelijk onderzoek vast te stellen of het doorschuiven van deze budgetten wel mag volgens de wettelijke kaders. 

Door: Redactie Nationale Zorggids