Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

In 2017 ontving de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) en seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. De inspectie onderzocht daarop de 118 woon- en zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking en concludeert dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is. Met name op het gebied van huisvesting, huiselijkheid en persoonsgerichtheid gaat het goed. De sturing op kwaliteit moet echter beter. Dit meldt IGJ. 

De inspectie ontving ook signalen over financiële afspraken in de franchiseovereenkomst en huurovereenkomst die mogelijk een risico vormen voor goede zorg. Zorgondernemers zouden door de hoge kosten mogelijk onvoldoende financiele middelen hebben om goede zorg te bieden. IGJ bekeek een aantal van deze huur- en franchiseovereenkomsten en concludeert dat de financiële middelen die zorgondernemers tot hun beschikking hebben, voldoende mogelijkheden geeft om goede zorg te leveren.

Systematische bewaking van kwaliteit van zorg

Waar het af en toe misgaat is de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgondernemers zijn kritisch over de tijd die zij en de zorgverleners besteden aan activiteiten die indirect ten goede kunnen komen aan bewoners, zoals het opstellen van onderbouwde en uitgewerkte zorgafspraken voor clienten met een complexe zorgvraag, het regelmatig rapporteren en het volgen van scholing. De inspectie vindt het belangrijk dat dit soort activiteiten wel gebeuren om de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren. Bij veel van de huizen ontbraken ook richtlijnen en handreikingen over bijvoorbeeld medicatieveiligheid, seksualiteit, huisregels en hoe te handelen bij (mogelijk) geweld. Kennis en gebruik van deze richtlijnen is echter belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Duidelijke kwaliteitsstandaarden

De inspectie verwacht dat de zorgondernemers duidelijke kwaliteitsstandaarden opstellen en deze implementeren en toetsen. Ondertussen blijft het toezicht op de Thomashuizen gehandhaafd en neemt de inspectie handhavingsmaatregelen indien dat nodig blijkt. 

Door: Nationale Zorggids