Logo_bartim_us_logo_visuele_beperking_blind_slechtziend

Tijdens de Kennismarkt 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' op 9 april 2020 in Ermelo leren zorgverleners hoe zij visuele en auditieve beperkingen beter kunnen signaleren. Ook krijgen deelnemers handvatten om de relatie tussen cliënt en professional te verbeteren en hulpvragen beter te beantwoorden. Dit meldt Bartimeus, organisatie voor mensen met een visuele, auditieve en/of meervoudige beperking.

De Kennismarkt wordt georganiseerd door Bartiméus samen met partners in de visuele en auditieve deelsector, de VGN en het Kennisplein Gehandicaptensector. Bijzonder hoogleraar prof. dr. Paula Sterkenburg: "Het raakt mij als het belang van communicatie en sociale relaties bij mensen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperking niet wordt onderkend. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen - dat maakt het belang des te groter." Sterkenburg geeft een masterclass over de inzet van ICT-toepassingen om de communicatie te verbeteren.

Onopgemerkte beperkingen signaleren

Het doel van de Kennismarkt 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' is om meer zorgverleners bewust te maken van mogelijk onopgemerkte visuele en auditieve beperkingen. In de vorm van een gevarieerd programma biedt Bartiméus daarom de meest actuele kennis aan. Zorgverleners leren de beperkingen beter te signaleren. Ook krijgen zij handvatten mee om de zorg en begeleiding te verbeteren voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking die ook visuele en/of auditieve problemen hebben.

Meer bewustzijn zorgverleners noodzakelijk

Afgelopen jaren bleek dat bij bepaalde groepen cliënten visuele en auditieve beperkingen vaak niet onderkend worden. Bij een preventief onderzoek onder mensen met een ernstig meervoudige beperking in 's Heerenloo bijvoorbeeld, werd vooraf ingeschat dat 25 procent van de onderzoeksgroep doofblind zou zijn. Uit het onderzoek bleek dat 77 procent problemen heeft met zien en/of horen; 45 procent was zelfs doofblind. Op basis van ervaring meent Bartiméus dat veel mensen een onopgemerkte visuele en/of auditieve beperking hebben.

Signalen lastig te herkennen

Er zijn meerdere oorzaken voor het onopgemerkt blijven van de problemen met zien en/of horen. Eén daarvan is dat de signalen voor zorgverleners lastig zijn te herkennen. Een onopgemerkte beperking in het zien en/of horen is een probleem omdat dit de communicatie belemmert tussen de cliënt en de zorgverlener. Dit heeft negatieve gevolgen voor de relatie tussen de cliënt en belangrijke naasten, waaronder zorgverleners. Ook leidt het ertoe dat de geboden zorg en begeleiding niet optimaal is. Dat ondergraaft het welzijn van de cliënt.

Door: Nationale Zorggids