Van Ark wil maatregelen die werken voor arbeidsbeperkten meer laat lonen

Staatssecretaris Van Ark van Werkgelegenheid wil mensen met een arbeidsbeperking helpen met een nieuwe reeks maatregelen. Met de nieuwe maatregelen wordt het voor werkgevers makkelijker om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De regel die voor sommige werknemers het meest interessant is dat zij een deel van hun loon uit werk mogen behouden bovenop hun uitkering. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. Dit meldt Rijksoverheid.

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te wachten.

Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks 15 procent van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering, met een maximum van 136,26 euro per maand. Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen. Dit is weer een stapje vooruit om mensen te helpen. Ik realiseer mij dat we nog veel moeten doen, maar met deze maatregelen wil ik meer mensen aan het werk helpen en houden.

Verder stimuleren werkgevers

Werkgevers vinden het aanvragen en gebruiken van loonkostensubsidie complex. Omdat we het voor werkgevers juist makkelijker willen maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen wordt deze vereenvoudigd. Er komt straks één loonwaardebepaling voor werkgevers; zo komt er een einde aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon.

Brede agenda

Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat hier om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen. De vereenvoudiging Wajong ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.

Door: Nationale Zorggids