Normal_corona_coronavirus

In de gehandicaptenzorg zijn veel maatregelen genomen om het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Bij ’s Heeren Loo is het uitleggen van onder meer coronamaatregelen en het coronavaccin aan cliënten soms lastig omdat sommigen het verstandelijk vermogen van een peuter hebben of niet kunnen praten. Ook is anderhalve meter afstand houden niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als een cliënt hulp nodig heeft bij het tandenpoetsen. 

Coronatests afnemen zijn binnen de organisatie noodzakelijk, ook onder cliënten. Inmiddels gebeurt dit door teams die op de woonzorgparken langskomen om een test af te nemen. Het personeel in deze teams zijn ervoor opgeleid en kennen de cliëntengroep.

Bezoekersregeling

Tijdens de eerste coronagolf gingen de hele ouderen- en gehandicaptenzorg op slot: bezoek was niet meer welkom. Zorginstellingen hebben daarvan geleerd en willen dat niet nogmaals. Daarom is bezoek bij ’s Heeren Loo welkom en zijn daar met iedereen goede afspraken over gemaakt. De instelling ziet het liefst dat iedere cliënt een beperkt aantal contacten heeft en dat het bezoek plaatsvindt in ieders eigen appartement of studio. Ook de wisselende contacten met hulpverleners zijn teruggebracht. Er zijn nu nog meer dan voorheen vaste begeleiders binnen iedere woning, om het risico op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden.

Achter de schermen bezig met vaccinatieplan

Inmiddels is de gehandicaptenzorginstelling achter de schermen al tijden bezig met de voorbereiding van de coronavaccinatie. De brieven lagen al klaar, maar konden voor maandag nog niet verstuurd worden in verband met onduidelijkheden over de planning en het vaccin. Vanaf maandag worden de meest kwetsbare cliënten gevaccineerd. Hiervoor zijn instructies gemaakt om hen hierover in te lichten en zijn er praatplaatjes voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Belangrijk is wel dat vooraf toestemming wordt verkregen. Veel cliënten zijn hier niet zelf toe in staat en daarom worden ook naasten om toestemming voor vaccinatie gevraagd.

Inmiddels liggen ook de brieven voor medewerkers klaar voor verzending en is de volgorde van vaccinatie gemaakt. Het is nu alleen afwachten tot de autoriteiten toestemming geven tot verzending.

Door: Nationale Zorggids