Week van de Psychiatrie, Saxion, wvdp

DEVENTER - Met bijzondere aandacht voor het thema 'Stigma' geeft hogeschool Saxion deze week invulling aan de 'Week van de Psychiatrie'. Dat meldt de Stentor.

Van 11 maart tot en met 21 maart worden op de hogeschool verschillende activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op de psychiatrische dienstverlening. Daarbij zal in het bijzonder ingegaan worden op het beeld dat er heerst over onder meer de psychiatrie, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang.

In de hal van de hogeschool zullen bijvoorbeeld foto's te zien zijn van mensen met een psychische stoornis, voorzien van een verhaal. Daarnaast zullen er verschillende lezingen te volgen zijn van ervaringsdeskundigen en professionals over verschillende onderwerpen binnen het vakgebied.
 
© Nationale Zorggids / Ype van Woersem