Logo UMC Utrecht

UTRECHT - Ongeveer tien tot dertig procent van de kinderen en jongeren hoort wel eens een stem zonder dat iemand daadwerkelijk spreekt. Meestal gaat dat vanzelf over, maar sommigen hebben daar hulp bij nodig. Bovendien kan dit een voorbode zijn voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Deze groep kinderen kan vanaf morgen terecht op de Stemmenpoli Jeugd van het UMC Utrecht.

Het is de eerste polikliniek in Nederland die zich richt op het horen van stemmen bij kinderen en jongeren. “Kinderen die stemmen horen, worden ook nu wel eens door ons gezien, maar er is op dit moment nergens een specifiek behandelaanbod voor hen”, zegt Kim Maijer, werkzaam op de afdeling psychiatrie en mede oprichter van de poli.

Op de Stemmenpoli Jeugd worden nare stemmen al in een vroeg stadium specifiek behandeld door middel van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of familiebegeleiding. Tevens wordt bekeken wat het risico is op een ernstige psychiatrische ziekte en hoe een dergelijke aandoening voorkomen kan worden. “Ook willen we voorkomen dat jeugdigen, zonder verhoogd risico, onnodig in zorg gehouden en behandeld worden”, aldus Maijer.

Op de Stemmenpoli Jeugd gaan een kinder- en jeugdpsychiater, een arts-assistent, een psycholoog en een familiebegeleider werken.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz