Logo_woonzorg_logo_met_groene_achtergrond_rechthoekig

Woonzorgnet, een private zorgonderneming op het gebied van ggz beschermd wonen, gaat uitbreiden in de gemeente Dordrecht- Drechtsteden. Gemeente Dordrecht heeft voor 2016 de inschrijving voor beschermd wonen opengezet voor nieuwe partijen, omdat de wens er was om een breder en meer flexibel aanbod te realiseren. Woonzorgnet zal dit jaar nog toetreden als nieuwe aanbieder. Woonzorgnet biedt beschermd wonen aan mensen met  psychiatrische problemen. Met deze nieuwe zorgonderneming kan de gemeente Dordrecht marktwerking in de zorg realiseren. Mensen krijgen nu meer keuzemogelijkheden op het gebied van beschermd wonen.

Medio september start Woonzorgnet met een nieuwe locatie in Drechtsteden. De doelgroep die de organisatie in Drechtsteden gaat bedienen zijn mensen met een psychiatrische aandoening eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek. De eerste contacten binnen de keten zijn gelegd. Op dit moment wordt ook achter de schermen hard gewerkt om een geschikte locatie te vinden die aan alle moderne eisen voldoet, een professioneel team samen te stellen en te zorgen dat Woonzorgnet medio september de eerste bewoners welkom kan heten.

Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ beschikking ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding. De ggz-instelling is een erkende private zorgonderneming die haar diensten 24 uur per dag aanbiedt. Woonzorgnet onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door een platte organisatie, efficiënte bedrijfsvoering en een klantgerichte benadering. Door de psychische kwetsbaarheid lukt het de bewoners niet of onvoldoende om zelf te zorgen voor een stabiele woonplek en invulling van het leven. De bewoners van Woonzorgnet staan centraal en krijgen de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben. Daaromheen creëert het samen met de bewoner een zo prettig mogelijke en uitnodigende leef/woonsituatie zodat deze zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en een gewenste plek in de samenleving kan innemen. Dat is waar Woonzorgnet voor staat en waar het samen met zijn bewoners voor willen gaan.

Woonzorgnet onderscheidt zich van het huidige aanbod in beschermd wonen in Drechtsteden door klanttevredenheid de bepalende factor te maken, de dienstverlening op maat te maken door lokaal ondernemerschap, met een focus op een optimale bedrijfsvoering.  

© Nationale Zorggids