Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft stichting Trajectum, locatie Boschoord voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Trajectum heeft eerder gevraagde verbeteringen niet goed opgepakt. Het verscherpt toezicht geldt voor zowel De Beuken als ’t Wold, beide onderdeel van locatie Boschoord. De Beuken is een forensisch psychiatrische Kliniek, in ’t Wold worden cliënten met gedragsproblemen behandeld. Dat meldt IGJ. 

Op basis van de inspectiebezoeken aan een afdeling van locatie Boschoord begin dit jaar, heeft de inspectie vastgesteld dat er structurele tekortkomingen zijn. Dat geldt voor de thema’s persoonsgerichte zorg, cliëntdossier, vrijheidsbeperking, deskundigheid en inzet medewerkers, en sturen op kwaliteit en veiligheid.
Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie heeft de bestuurder gevraagd verbetermaatregelen te nemen om de geconstateerde risico’s weg te nemen.

Bij een nieuw bezoek aan dezelfde afdeling én aan een andere afdeling op locatie Boschoord, heeft de inspectie geconstateerd dat er onvoldoende is verbeterd. De inspectie vindt dit ernstig, omdat de raad van bestuur in eerdere jaren ook al door de inspectie werd gewezen op tekortkomingen die risico’s vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Trajectum zonder extra toezicht de risico’s zal wegnemen. Daarom heeft de inspectie Trajectum onder verscherpt toezicht gesteld.

In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Trajectum zowel aangekondigd als  onaangekondigd bezoeken voor een herinspectie. Voor het einde van de periode beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids