Normal_vluchteling_asielzoeker

41 procent van de Syrische statushouders in Nederland is psychisch ongezond. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig, somber en neerslachtig. Onder de algemene bevolking in Nederland ligt het percentage mensen dat psychisch ongezond is rond de 13 procent. Syrische statushouders maken echter minder gebruik van geestelijke gezondheidszorg dan de algemene bevolking. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM als onderdeel van de studie ‘Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland’ van het SCP, WODC, RIVM en CBS. 

De lichamelijke gezondheid van jonge Syriërs is ongeveer gelijk aan die van jonge Nederlanders in het algemeen. Op middelbare leeftijd zijn de Syriërs duidelijk minder gezond dan leeftijdgenoten in de algemene bevolking. Overgewicht komt veel voor. Ook roken veel Syrische mannen (63 procent). 

Verreweg de meeste (94 procent) statushouders zijn ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Vergeleken met de algemene bevolking van Nederland maken de Syriërs meer gebruik van huisartsen- en specialistenzorg. Dit past bij hun minder goede gezondheid. Syrische jongeren gaan echter minder vaak naar de tandarts dan hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. 

Door: Redactie Nationale Zorggids