Normal_kind_blij_verven2534

Er is ruimte voor verbetering van de preventieve maatregelen die kinderopvangcentra nemen tegen infectieziekten. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken (SZ). Uit onderzoek blijkt dat kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan twee keer zo vaak ziek zijn als kinderen die niet naar kinderopvang gaan. Dit meldt Kinderopvangtotaal. 

Minister Asscher komt met de uitspraak naar aanleiding van Kamervragen over de vergrote kans die kinderen lopen op het krijgen van buikgriep wanneer ze naar een kinderdagverblijf gaan. Remko Enserink van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde eerder dat kinderen die naar kinderdagverblijven gaan twee keer zo vaak ziek zijn als kinderen die daar niet heen gaan. 
 
Enserink onderzocht niet in hoeverre het krijgen van buikgriep voorkomen kan worden door het verbeteren van de hygiëne. Desondanks zet minister Asscher in op de verbetering van de preventie van infectieziekten. De minister wil de richtlijn 'gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal' herzien. Enserink's onderzoeksresultaten zullen worden meegenomen in de herziening. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) van het RIVM heeft de opdracht gekregen om, samen met de sector, de richtlijn in 2015 te herzien. 
 
© Nationale Zorggids