Normal_moeder_baby

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat een kostenonderzoek doen in de kraamzorg. Het onderzoek moet inzicht geven in de actuele kosten, opbrengsten en productie van kraamzorgaanbieders. De uitkomsten van het kostenonderzoek vormen de basis voor nieuwe tarieven in 2021. Dit meldt NZa. 

In 2013 vond de laatste herijking van de tarieven in de kraamzorg plaats. De NZa vindt het belangrijk dat de tarieven aansluiten bij de praktijk en daarom start het deze zomer met de voorbereidingen van een kostenonderzoek.

Dit najaar vraagt de NZa bij een selectie van aanbieders gegevens op. Deze selectie vindt plaats op basis van een representatieve steekproef. Alle aanbieders die binnen deze steekproef vallen, krijgen van de Zorgautoriteit een informatieverzoek om specifieke inhoudelijke gegevens en informatie aan te leveren. De opzet en de gegevens die het nodig heeft, stemt het af met vertegenwoordigers van kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Door: Nationale Zorggids